Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

OI MONAXEΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Α...

Έκτακτο Παράρτημα: OI MONAXEΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Α...: Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα , αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου