Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ 7/7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου