Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ "Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων και Φυγοποίνων".       Η "Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων και Φυγοποίνων"

της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος "Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ" ιδρύθηκε το έτος 1978. 

Συντονίζεται από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γερβάσιο Ιωάν. Ραπτόπουλο.

Σκοπός της είναι η ηθική και υλική συμπαράσταση των κρατουμένων γενικά και ειδικότερα 

η εξαγορά των μικροποινών των απόρων κρατουμένων, η εξόφληση των μικροοφειλών 

των φυγοποίνων, οι επισκέψεις σε φυλακές.

Δημοσιογραφικό όργανο της "Διακονίας Aποφυλακίσεως Aπόρων Kρατουμένων καί 

Φυγοποίνων" είναι το τριμηνιαίο ορθόδοξο περιοδικό "Xριστιανικοί Παλμοί"15.604  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ

http://www.diakonia-filakon.gr/frontend/index.php?chlang=EL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου