Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Ενάντια στην Μονοπολιτιστικότητα

Κόκκινος Ουρανός: Ενάντια στην Μονοπολιτιστικότητα: Against Monoculture - Του Evgeniy Filimonov Η αλληλεξάρτηση είναι υποτίθεται ένας σκοπός που πρέπει να εορτάζεται στην εποχή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου