Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Ἡ ντροπή τῆς πρωτιᾶς!- Οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ἡ ντροπή τῆς πρωτιᾶς!- Οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί...: Ἡ ντροπή τῆς πρωτιᾶς!-   Οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί ξένοι καί ἡ κακή "τύχη"!  Περιμένεις προκοπή ἀπό τούς ἄλλους, ὅταν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου