Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Αρχ. Γεώργιος Καψάνης-Ψυχολόγους θέλουμε, ιερείς κ...

KANDYLAKI: Αρχ. Γεώργιος Καψάνης-Ψυχολόγους θέλουμε, ιερείς κ...: Αρχ. Γεώργιος Καψάνης Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Εις το «Άνθρωπος ην οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αμπελώνα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου