Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου