Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ξενώνας για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί


Ο ξενώνας για την "Κακοποιημένη Γυναίκα και το Παιδί" 

δημιουργήθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει τη γυναίκα με τα παιδιά της 

που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας (ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική, σωματική)

 από τον πατέρα, σύζυγο, σύντροφο, αδελφό ή φίλο.

Δίνει στη γυναίκα τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί όσο αυτό χρειαστεί
 
και να προστατευθεί μαζί με τα παιδιά της εν ώρα κρίσης.

Επίσης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματα της, να στηριχθεί 

από το εξειδικευμένο προσωπικό και τελικά να αποφασίσει η ίδια για τη ζωή της.

Ο Ξενώνας Παρέχει:
  • Φιλοξενία της γυναίκας με τα παιδιά της

  • Παροχή στέγης και διατροφής

  • Ψυχολογική Στήριξη

  • Νομικές Συμβουλές

  • Βιβλιοθήκη

  • Συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

  • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς που μπορούν να την βοηθήσουν

  • Συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. για την συνεχή ενημέρωση του φαινόμενου βίας.

  • Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για θέματα βίας.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο: www.kakopoiisi.gr

helping.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου