Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του.

Έκτακτο Παράρτημα: Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του.: Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου