Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Απλά Συγκλονιστικό!

Έκτακτο Παράρτημα: Απλά Συγκλονιστικό!: Ἐκεῖ θά συναντᾶς καί τίς ψυχές τῶν γνωστῶν σου πού ἔχουν φύγει ἀπό τήν παρούσα ζωή. Αὐτές τίς ὧρες εἶναι ἀνοιχτές οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου