Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Πειραιώς Σεραφείμ: «Απλά, ταπεινά, φιλάνθρωπα, δυναμικά» (video)

Δημοσιεύτηκε στις 17 Νοε 2014
Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, ιερούργησε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 
«Απλά, ταπεινά, φιλάνθρωπα, δυναμικά»
ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, 
στο πλαίσιο των ποιμαντικών του επισκέψεων 
στους Ναούς της Μητροπολιτικής του περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου