Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Άγνοια και Πλάνη (Διδασκαλία από την Φιλοκαλία)

KANDYLAKI: Άγνοια και Πλάνη (Διδασκαλία από την Φιλοκαλία):   α. Αίτια της αγνοίας Αιτία είναι το ταπεινό και γήινο φρόνημα του ανθρώπου, η βοσκηματώδης ζωή όπως θα μας έλεγε ο Μ. Βασίλειος. Έ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου