Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Το σκέφτεται να είναι πρόεδρος της Ρωσίας ως το 20...

Έκτακτο Παράρτημα: Το σκέφτεται να είναι πρόεδρος της Ρωσίας ως το 20...: σχόλιο Γ.Θ : Αν συνεχίσει να ασπάζεται το Σταυρό και την Αγία Πίστη μας, ας παραμείνει για πάντα και ας βρει μιμητές και στις άλλες Ορ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου