Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Νιώθω υπερήφανα, που ανήκω στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το γεγονός αυτό, με πληρεί και δημιουργεί έναν προσωπικό δεσμό με τον λαό μου και τον πολιτισμό μου. Η πίστη, μου προσφέρει μιά ηθική, μου χαρίζει εσωτερική γαλήνη. Βλαντιμίρ Πούτιν


Νιώθω υπερήφανα, που ανήκω στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το γεγονός αυτό, με πληρεί και δημιουργεί έναν προσωπικό δεσμό με τον λαό μου και τον πολιτισμό μου. Η πίστη, μου προσφέρει μιά ηθική, μου χαρίζει εσωτερική γαλήνη.
Βλαντιμίρ Πούτιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου