Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Αυτάρκες νοικοκυριό...Για να επιβιώσουμε στα σπίτι...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Αυτάρκες νοικοκυριό...Για να επιβιώσουμε στα σπίτι...: Η επιβίωση μετά από γεγονότα που θα μας αναγκάσουν να απομακρυνθούμε από τα σπίτια μας προϋποθέτει συγκεκριμένες γνώσεις, που δεν τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου