Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Μ. Πειραιώς Σεραφείμ Υδωρ εκ Πέτρας - "Αποστολική Εκκλησία-Αναγωγή στην πρώτη πηγή της Εκκλησίας-Προσέγγιση στις ρίζες της ζωής μας" 15-11-14 (video)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου