Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Μακαριστός Γέρων Παϊσιος: “Οι άνθρωποι της προσευχ...

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Μακαριστός Γέρων Παϊσιος: “Οι άνθρωποι της προσευχ...: –Γέροντα, πως τα βλέπετε τα πράγματα; –Εσείς πως τα βλέπετε; –Εμείς τι να πούμε, Γέροντα; Εσείς να μας λέγατε. –Η ησυχία που επικρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου