Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ένας πατριάρχης ''βγαλμένος΄΄από το Γεροντικό.

Έκτακτο Παράρτημα: Ένας πατριάρχης ''βγαλμένος΄΄από το Γεροντικό.: Ο μακαριστός πατριάρχης της Σερβικής Εκκλησίας Παύλος (11.09.1914 – 15.11.2009) είναι ο ήρωας πολλων ιστοριών που ενισχύουν το α...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου