Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Εισόδια Θεοτόκου Ανδρέας Κονάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου