Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

«Σε βλέπω που υποφέρεις!»

Έκτακτο Παράρτημα: «Σε βλέπω που υποφέρεις!»: Ένα πνευματικοπαίδι του Γέροντα, που τον βοηθούσε πάντα, με μεγάλη προθυμία, στις εργασίες του Μοναστηριού, είχ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου