Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Chomsky: Troika wants to destroy Greeks.flv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου