Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι ( Γέροντας Π...

ARTOKLASIA: Πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι ( Γέροντας Π...: - Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί; - Θα σου εξηγήσω: Όπως στην φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου