Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Η προσευχή απομακρύνει τα πονηρά πνεύματα.

Έκτακτο Παράρτημα: Η προσευχή απομακρύνει τα πονηρά πνεύματα.: Πηγαίνοντας μια Κυριακή στην Εκκλησία της σκήτης ο Αββάς Μακάριος, πού είχε χάρισμα από τον Θεό να διακρίνει με τα μάτια της ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου