Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ύδωρ εκ πέτρας 22-11-14 με τον Σεβ. Μητρ. Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ Η ΕΥΜΑΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ (video)Ύδωρ εκ πέτρας  22-11-14 


με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ

Η ΕΥΜΑΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου