Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

The nuns of st.Nektarios convent chant his paraklesis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου