Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Οι επτά σωματικές πράξεις της μετανοίας.(Γέροντος ...

KANDYLAKI: Οι επτά σωματικές πράξεις της μετανοίας.(Γέροντος ...:   Απόσπασμα από το βιβλίο «Άσκηση” του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού   Στην πρακτική των Πατέρων, που αναλύουμε αναφέρονται επτά σωματ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου