Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Tό νά νομίζει κανείς ότι εἶναι κάτι, δέν ἐπιτρέπει...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑ: Tό νά νομίζει κανείς ότι εἶναι κάτι, δέν ἐπιτρέπει...:                                      Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός Ὅλα στή ζωή αυτή εἶναι διπλά: πράξη καί γνώση, προαίρεση καί χάρη, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου