Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

H «ιδεολογία του φύλου» είναι μια «επανάσταση κατά...

Κόκκινος Ουρανός: H «ιδεολογία του φύλου» είναι μια «επανάσταση κατά...: Η απόλυτη έκφραση της σεξουαλικής επανάστασης του 20ου αιώνα, η ιδεολογία του φύλου, ( gender ideology ) είναι μια προσπάθεια εγκαθ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου