Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Αρτ τηλεόραση ραδιόφωνο Art tv Live: Ύδωρ εκ πέτρας (video)

Αρτ τηλεόραση ραδιόφωνο Art tv Live: Ύδωρ εκ πέτρας: Ύδωρ εκ πέτρας  με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ. Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 09:30                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου