Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: «Πὼς ὁ Πάπας ἐξεθεμελ...

Έκτακτο Παράρτημα: Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: «Πὼς ὁ Πάπας ἐξεθεμελ...: Ἁγ. Νεκταρίου: «Μελέτη ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ σχίσματος», ἐκδ. Ν. Παναγοπούλου, τόμ. Α΄., Ἀθῆναι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου