Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

SARAH'S CHOICE ταινία (Ελληνικοί υπότιτλοι)

(

Χριστιανικές ταινίες-χριστιανικά βίντεο-χριστιανικές ιστορίες)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
(Άριστη Μετάφραση - Συγχρονισμένοι υπότιτλοι)
Ταινιοθήκη / 
Δείτε την εδώ: https://drive.google.com/file/d/0B5If...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου