Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας - 26 Νοεμβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου