Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ο καλογερικός δρόμος είναι ο δρόμος της ταπεινώσεω...

AHDONI: Ο καλογερικός δρόμος είναι ο δρόμος της ταπεινώσεω...: Αν ο μοναχός συνέχεια ταπεινώνεται τότε βαδίζει την σωστή μοναχική οδό. Αν όμως αντιδράει με τά γιατί και τα διότι, τότε δεν πάει καλά....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου