Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ''ΕΙΠΑΤΕ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩ ΠΕΤΡΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου