Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΑΝΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ.Ι.Ο...

- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ -: ΕΚΑΝΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ.Ι.Ο...: Ελλάδα αποθήκη ανθρώπινων ανταλλακτικών (3 video) Τον Ιούνιο του 2011, ως επίδειξη απόλυτης δύναμης και παράδειγμα καταχρηστικής άσκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου