Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

A Divine Revelation of HEAVEN - Mary K Baxter (Heaven Testimony)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου