Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Free Syrian Army Photos 4

http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria-04.htmOthers:
http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria-03.htm http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria-02.htm http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria.htm

Free Syrian Army Photos 4

[Image] A Syrian boy receives treatment after he was wounded when shells, released by a helicopter from regime forces, hit his house in Syria's northern city of Aleppo, on August 24, 2012. Syrian forces blitzed areas in and around the Aleppo, activists said, as Western powers sought to tighten the screws on embattled President Bashar al-Assad. Getty
[Image] A Syrian girl receives treatment after she was wounded when shells, released by a regime force's helicopter, hit her house in Syria's northern city of Aleppo, on August 24, 2012. Syrian forces blitzed areas in and around the Aleppo, activists said, as Western powers sought to tighten the screws on embattled President Bashar al-Assad. Getty
[Image]
[Image]
[Image] A man carries a four month old baby to hospital after shelling by a regime forces helicopter hit his family's house in Syria's northern city of Aleppo on August 24, 2012. Syrian forces blitzed areas in and around the Aleppo, activists said, as Western powers sought to tighten the screws on embattled President Bashar al-Assad. Getty
[Image] A Syrian boy receives treatment after he was wounded when shells, released by a regime forces helicopter, hit his house in Syria's northern city of Aleppo, on August 24, 2012. Syrian forces blitzed areas in and around the Aleppo, activists said, as Western powers sought to tighten the screws on embattled President Bashar al-Assad. Getty
[Image] A Syrian man is brought to hospital after he was wounded during an airstrike, carried out by a regime forces helicopter, in Syria's northern city of Aleppo, on August 24, 2012. Syrian forces blitzed areas in and around the Aleppo, activists said, as Western powers sought to tighten the screws on embattled President Bashar al-Assad. Getty
[Image] Rebel fighters run for cover during battle against Syrian government forces at the al-Mashad neighbourhood in the northern Syrian city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image]
[Image] A Rebel fighter gestures to his commanders during battle against pro- Syrian government forces at the al-Mashad neighbourhood in the northern Syrian city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image] Rebel fighters fire against pro- Syrian government forces at the al-Mashad neighbourhood in the northern Syrian city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image] Rebel fighters fire against pro- Syrian government forces at the al-Mashad neighbourhood in the northern Syrian city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image] Civilians stand outside their building following shelling from Syrian government forces in the northern Syrian city of Aleppo August 25, 2012. Reuters
[Image] A Syrian family evacuates the Shif al-Dolwa neighborhood in the northern city of Aleppo on August 25, 2012 during fighting between rebel fighters and Syrian government forces. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty

[Image] Free Syrian Army fighters rest after coming back from the frontline at the Seif El Dawla neighbourhood in Aleppo August 25, 2012. Reuters
[Image] Members of the Free Syrian Army take up position during clashes with Syrian army soldiers in Aleppo's Saif al-Dawla district, August 25, 2012. Reuters
[Image] A member of the Free Syrian Army runs for cover during clashes with Syrian army soldiers in Aleppo's Saif al-Dawla district, August 25, 2012. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters read new plans to get to the frontline at the Seif El Dawla neighbourhood in Aleppo August 25, 2012. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters prepare to get to the frontline at the Seif El Dawla neighbourhood in Aleppo August 25, 2012. Reuters
[Image] A member of the Free Syrian Army holds an unexploded shell as he eats during clashes with Syrian army soldiers in Aleppo's Saif al-Dawla district, August 25, 2012. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters guard the city centre in Aleppo August 25, 2012. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters check people riding a motorcycle in the city centre in Aleppo August 25, 2012. Reuters
[Image] Smoke rises from a building during clashes between the Free Syrian Army and Syrian army soldiers in Aleppo's Saif al-Dawla district, August 25, 2012. Reuters
[Image] A Rebel fighter escorts a Syrian youth out of combat area during battle against pro-Syrian government forces at the al-Mashad neighbourhood in the northern Syrian city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image] Civilians search for personal belongings in the rubble of their house following shelling from Syrian government forces in the Syrian northern city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image] Pro-Syrian government forces shell the northern Syrian city of Aleppo on August 25, 2012. Syrian rebels say they are digging in for a war of attrition in Aleppo, where what was being billed as the 'mother of all battles' is now dragging on into a second month of bloody stalemate. Getty
[Image] Syrian regime soldiers are seen talking to local residents at the Seif El Dawla neighbourhood of Syria's south west city of Aleppo August 23, 2012. Picture taken August 23, 2012. Reuters
[Image] In this Friday, Aug. 24, 2012 photo, Syrian prisoners stand by the doorway of a makeshift prison run by rebels in a former elementary school in Al-Bab on the outskirts of Aleppo, Syria. Many improvised detention centers have sprung up as rebels wrest cities from army control, but these facilities fall under no national or regional authority, causing concern among rights groups. AP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου