Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Κληρικοί με εικόνες μπήκαν ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές

 
Η εικόνα μιλά από μόνη της και είναι συγκλονιστική. Στο Κίεβο όπου μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και δυνάμεων καταστολής, τρεις κληρικοί αποφάσισαν με τον δικό τους τρόπο να παρέμβουν για την ειρήνη.

Τρεις Ουκρανοί κληρικοί, οι πατέρες. Γαβριήλ, Μελχισεδέκ και Εφραίμ, κρατώντας έναν Σταυρό και μια εικόνα μπήκαν ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τις χιλιάδες των διαδηλωτών ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη.

Το πόσο τεταμένη και επικίνδυνη ήταν η κατάσταση φαίνεται από τις πέτρες που έχουν σχεδόν καλύψει το οδόστρωμα και τις οποίες πετούσαν οι διαδηλωτές κατά των αστυνομικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το παράδειγμα των κληρικών αυτών ακολούθησαν κι άλλοι, ακόμη και απλοί πιστοί. Πλέον στόχος των Ουκρανών κληρικών είναι να βρίσκονται συνεχώς στα σημεία των συγκρούσεων προκειμένου με τον τρόπο αυτό να υπενθυμίζουν στις αντιμαχόμενες πλευρές πως πρέπει να επανέλθει η ειρήνη.


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου