Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Μη φοβάστε! Θα είμαι μαζί σας κάθε μέρα Μέχρι τη συντέλεια του κόσμο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου