Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Father Steven Scheier judgment experience SECOND interview with Mother A... Συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία. Αφιερωμένη στα εν Χριστώ αδέρφια μου.


Συγκλονιστική μεταθανάτια εμπειρία. 
Αφιερωμένη στα εν Χριστώ αδέρφια μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου