Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Agni Parthene - Valaam Brethren Choir

iframe width 459 height 344 src //www.youtube.com/embed/C7vvPXz-Qes frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου