Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Σύγχρονος άγιος (τηλεοπτικό αφιέρωμα)

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Σύγχρονος άγιος (τηλεοπτικό αφιέρωμα): Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης ( 1924-1994), απλός μοναχός & ερημίτης στα αγιορείτικα δάση (όχι ιερέας), είναι ένας από τους μεγαλύτερ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου