Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΔEN EXEI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ - ΞΥΠΝΗΣΤΕ - THE MARK IS ALREADY HERE AND IS ONE WAY TICKET - WAKE UP
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου