Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Μετά τά Φῶτα - Eυαγγέλιο Κατά Ματθαίου - Ομιλίες π. Αθανάσιου Μυτιληναίου


168 09-01-83 Μετά τά Φτα   (Ματθ. 4, 12-17)   Βασιλεία Το Θεο  (δ. 25')


215 08-01-84 Μετά τά Φτα   (Ματθ. 4, 12-17)   στάσις τν νθρώπων μπροστά στό Φς Τοκόσμου  (δ. 29') 


261 13-01-85 Μετά τά Φτα   (Ματθ. 4, 1-17)  Ο τρες πειρασμοί Το ΧρισΤο  (δ. 30')


306 12-01-86 Μετά τά Φτα  προσκύνησις Το Σαταν  (δ. 30') 


381 10-01-88 Μετά τά Φτα   (Ματθ. 4, 12-17)  Γνωρίζομε τί εναι Μετάνοια;  (δ. 27')

420 08-01-89 Μετά τά Φτα   (Ματθ. 4, 12-17)  Σκοτάδι καί Φς  (δ. 31')
585 09-01-94 Μετά τά Φτα (Ματθ. 4, 12-17) Σκοτάδι καί Φς  (β΄ κδοσις)   (δ. 30')Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου