Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Το δόγμα του Σοκ - το πλέον γνωστό ντοκιμαντέρ - (βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους)

δείτε το τρέιλερ 
και 
το ντοκιμαντέρ με ελληνικούς υπότιτλους στον παρακάτω σύνδεσμο

  
 

ή απεθείας http://imoniodosmovies.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου