Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Κόκκινος Ουρανός: ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Flash mobs σε πολλές πόλεις κατά των διώ...

Κόκκινος Ουρανός: ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Flash mobs σε πολλές πόλεις κατά των διώ...: Στην Στουτγάρδη, το Μόναχο, την Κολωνία, αλλά και σε πολλές άλλες γερμανικές πόλεις (βλ. βίντεο παρακάτω) πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου