Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: ΕΚΤΑΚΤΟ....ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΕΚΤΑΚΤΟ....ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛ...: ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Εθνικό Μητρώο Πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου