Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Η ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου