Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ευαγγέλιο Κυριακής-Ζακχαίος- Ἐσύ εἶδες τόν Ἰησοῦ στήν Ἱεριχώ;- Γοητευμένοι καί Ἀπογοητευμένοι.2 -Ἡ σωτηρία τοῦ σπιτικοῦ -Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Ἰησοῦ Ομιλίες π. Αθ. Μυτιληναίου
308 26-01-86 ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ. 19, 1-10)
Ἐσύ εἶδες τόν Ἰησοῦ στήν Ἱεριχώ; (δ. 28')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_308.mp3


422 29-01-89 ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ. 19, 1-10)
Γοητευμένοι καί Ἀπογοητευμένοι (δ. 30')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_422.mp3


627 29-01-95 ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ. 19, 1-10)
Ἡ σωτηρία τοῦ σπιτικοῦ (δ. 27')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_627.mp3


821 23-01-00 ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ. 19, 1-10)
Ἡ ἀναζήτησις τοῦ Ἰησοῦ (δ. 28')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_821.mp3


908 27-01-02 ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ. 19, 1-10)
Γοητευμένοι καί Ἀπογοητευμένοι (β΄ ἔκδοσις) (δ. 26')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_908.mp3


* Από την πολύ καλή εργασία και προσφορά του  
arnion.gr/hxolhcies/p_auanasioy_mytilhnaioy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου