Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

▶ Mary K Baxter Describes Beauty of Heaven Man

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου